Seks vil bli spesialpedagog i Vest-Lofoten PPT

Fem kvinner og en mann har søkt på stillingen.