Eksisterende Vestfjord Hotell har lenge gledet turister med sin flotte utsikt over havet og fiskehjellene på Kuba.  Nå planlegges et nytt storhotell på det som av mange omtales som Svolværs beste beliggenhet, skriver administrerende direktør Hilde Hammervold i Norlandia.

Direktøren viser til at i byplanen og kommunedelplanen er mulighetene for et høyhus på Bekholmen allerede  hensyntatt,  så alt ligger til rette for et spennende signalbygg. 

- Det blir en spennende tid, der vi vil starte med blanke ark og se hva som vil være mulig å få til, for dette kan gi Svolvær et flott og spennende bygg. Vi er i gang med forberedelser til et mulighetsstudie, forteller Hilde Hammervold, administrerende direktør i Norlandia Utvikling AS, på vegne av hotellets formelle eier, Vestfjord Eiendom AS. 
Hun har allerede vært i kommunen og vist skisser fra det første konseptstudiet som er laget.

- Dette er spennende ideer på et tidlig stadie. Her har arkitektene brukt fjellene og isflak som inspirasjon.  Hotellet vil neppe bli bygget slik tegningene nå foreligger, men det visualiserer volumer og mulighetene, og viser samtidig at det vil bli veldig trangt med to store planlagte hotell rett opp i hverandre.  Her blir det viktig med en helhetlig utvikling, så vi er også i dialog med naboene, sier Hammervold.