I 2020 ble disposisjonsfondet, som er bufferen som skal brukes til å dekke uforutsette utgifter, redusert til 3,3 millioner kroner på grunn av underskuddet. Ifølge økonomisjef Line Andreassen er en forklaring at kommunen måtte finansiere utbygging av breibånd gjennom driftsbudsjettet, ikke investeringsbudsjettet som planlagt. Dermed klarte ikke kommunen å sette av 1,5 millioner til fondet i koronaåret.

Ifølge Kommunal Rapports oversikt var Vestvågøy en av 59 av landets 356 kommuner som endte med driftsunderskudd i fjor. I prosent endte fjorårets driftsresultat med en minus på 2,4 prosent i forhold til brutto driftsinntekter. Oversikten er ut fra tallene som ble lagt fram i mars, og Moskenes topper listen for landets kommuner med et negativt resultat på minus 6,5 prosent.

Anbefalingen til kommunene er å styrke mot et positivt resultat på minimum 1,75 prosent.

Vestvågøy har flere år bak seg med underskudd. I kommunestyremøtet tirsdag så likevel ordfører Remi Solberg lyspunkt.

– Revisor har ingen anmerkninger til fjorårets regnskap i motsetning til i 2019. Vi er på vei mot å bedre økonomien, og blant annet bygge opp disposisjonsfondet til å bli robust nok til å møte uforutsette kostnader, mente Solberg.

På spørsmål fra Pål Krüger (Frp) opplyste økonomisjefen at tiltak på E10, inkludert rundkjøring, har kostet Vestvågøy kommune mellom syv og åtte millioner kroner. Med i spleiselaget er Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og private.