Vestvågøy følger nabokommunen: – Et handslag til de som har det knagert

Barnetrygden skal ikke lenger regnes som inntekt når størrelsen på sosialstøtten beregnes i Vestvågøy.