2023 står nå for døren, og tiden går fort. Vi er i den heldige situasjon her i Vestvågøy, at naturen gir oss muligheter i fleng. Da må vi være årvåkne, og benytte oss av disse mulighetene, mulighetene for å øke både vekst og trivsel.

Jeg tenker på den foranstående sesongen med cruisetrafikk. Leknes havn er en naturlig havn, i en fjord som er skånet for uvær. Dette gir oss en mulighet til å håndtere det meste av skipstrafikk, på en sikker og trygg måte.

Problemet er at potensialet ikke er tatt ut av denne muligheten. Vi må få utbygd kaien, slik at den kan betjene båter, gjerne opp mot 300 meter. Da er det mulig for de største cruiseskipene å legge til kai, og man slipper «tender-trafikk» der mindre båter frakter passasjerer inn til land. Dette kan gjøres enkelt ved å bygge såkalte fortøyningsdykdalber med gangbro mellom, slik at kaien får den lengden vi er ute etter.

Dagens løsning er at det benyttes fortøyningsbøyer. Dette er en merkostnad for både skip og kaieier. Disse fortøyningsbøyene må sertifiseres og vedlikeholdes, og dette koster penger. Dette styrker vår posisjon for en bedre beredskap med tanke på skipstrafikk langs kysten.

Videre må vi ruste oss mot en mer miljøvennlig betjening av skipstrafikken. Da tenker jeg på godt utviklet infrastruktur som landstrøm, avfallshåndtering ol. Innen 2031 skal utslippene i sjøfart i kommunen reduseres med 10 % - tilsvarende 1000 tonn CO2 ekvivalenter sammenlignet med 2019. Da kan dette være en god måte å komme i gang på.

På 80-tallet, nærmere bestemt i 1984, anløp 4 cruiseskip. 4 år etter var vi oppe i 16 anløp. I 2023 er det innmeldt 80 anløp, med opp mot 100000 passasjerer. Vi har med andre ord hatt en formidabel økning i antall mennesker som skal i land. Dette genererer mye aktivitet og verdiskapning gjennom alt fra spaserturer inn til Gravdal eller Leknes, rib-turer, fisketurer, sightseeing med busser, lunsjer hos diverse restauranter, besøk på Vikingmuseet mm.

Vestvågøy Høyre mener man bør komme i gang med en utbedring av Leknes Havn snarest mulig. Det vil være realistisk med ett tidsperspektiv på 3-5 år, før en slik utbygging vil være ferdig. I mellomtiden vet man av erfaring at den eksisterende flytebryggen har for liten kapasitet når 2 båter anløper samtidig. Dette har resultert i sprengt kapasitet, og båter har avlyst anløp. Her må mottaksapparat/infrastruktur styrkes, med at man legger ut en flytebrygge til.

Det må også sees på mulighetene for en turvei, i første omgang inn til Leknes. Vi ønsker at våre gjester skal ferdes trygt, og ikke langs en E 10 med 80-sone. Det vil det også være et lavterskeltilbud for de som ikke har mulighet til å ferdes i skog og mark. Da tenker jeg på mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og i tillegg vil det komme Vestvågøys befolkning til gode.

Havneavgift og kaiavgift er blitt en stor inntekt for Vestvågøy kommune. Derfor må man vel si at dette er utgift til inntekts ervervelse. Ved å gi båtene mulighet til å legge til kai, er det større inntjening enn om de ligger for anker ute i fjorden. Vi kan derfor komme med klare føringer, at de må bruke landstrøm, slik at vi unngår unødvendige utslipp. Vi må se potensialet innenfor denne næringen og utnytte det bedre.

Man kan ha mange tanker om hvorvidt cruisetrafikken er bærekraftig eller ei. Faktum er at den er kommet for å bli.

Personlig mener jeg at hvis man misliker noe, så bør man se etter gode løsninger for å gjøre det beste ut av situasjonen.