Den skal hete sektor oppvekst, og den blir satt i drift 1. januar 2021

Da skal skole, PPT og helsesykepleiertjenesten samles.

- Vi jobber også med eiendomsavdelingen om samlokalisering, kunne kommunalsjefen fortelle politikerne.

Bianca Halvorsen er i dag kommunalsjef for utdanning, men etter årsskiftet vil hun være kommunalsjef for oppvekst, og få flere faggrupper under seg.

Dette er en modell som ikke er helt ulik den Vågan kommune har i dag.

Det betyr både organisatorisk og fysisk samling av de ansatte som vil inngå i den nye sektoren.

Etter det Lofotposten har fått kjennskap til, er det tenkt at alle som har oppvekst som arbeidsområde, og har Halvorsen som leder, skal ha arbeidssted på rådhuset.

I orienteringen fikk driftsutvalget vite at faggruppene som skal slåes sammen møtes jevnlig for å legge til rette for en god oppstart.

Se hva som kan skje med skolen der du bor: Dramatiske skoleforslag for Vestvågøy