Næringsfondet er oppretta for å hjelpe nyetablerere, trygge arbeidsplasser og bosettinga i kommunen. Man kan søke lån og tilskudd ra fondet. For å få søknaden vurdert må man blant annet beskrive forretningsideen, markedet, konkurransesituasjonen og hvordan virksomheten skal finansieres.

I fjor fikk blant annet Bondens marked, Orkana forlag, ulike prosjekter i regi av Lofoten matpark, et filmprosjekt og fergeprosjekt på Ballstad tilskudd fra fondet.

Søknadsfristen er 15. mars.