Ungdata 2019: I år har ungdommen fått være med å bestemme

Under årets ungdata-undersøkelse har ungdommen på Vestvågøy fått mulighet til å være med å lage deler av undersøkelsen.