Arealplanen ut på høring: – Vi trenger innspill med alle perspektiv

Det åpnes for å sette opp en til to ekstra boliger på allerede regulerte områder i den foreslåtte arealplanen.