Gå til sidens hovedinnhold

Vestvågøy kommunes planlegging av nye omsorgsboliger på Leknes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha sett og hørt Forvaltningsutvalgets i Vestvågøy kommune (VVK) behandling 21.09. 2021 er vi svært skuffet.

For det første er det ikke tatt hensyn til evt. beboere i byggene, heller ikke hva NFU uttaler til Lofotposten. Man er mer opptatt av grøntareal, nåværende beboere i området og økende trafikk. VVK tror at de kan tvangsflytte beboere inn i byggene, noe de IKKE kan.

Lars Pleym Ludviksen fra VVK, kom på et møte med det som for oss oppfattes som en trussel.

Han sa: «de som ikke flytter kan regne med dårligere omsorgstilbud av VVK». Gjør oppmerksom på at det er lovpålagt at personer som har hjelpebehov, skal ha hjelp der de bor.

Husleia økes betraktelig uten at det nevnes. Eventuelle beboere/leietakere risikerer å bli sosialklienter. Det nevnes kun at de leier forholdsvis billig i dag. VVK velger å bruke dette som argument, men de har ikke økonomi til å betale markedspriser som på Leknes, som VVK referer til.

Vi er også veldig skuffet over at ikke VVK er medlem av NFU og leser bladet Samfunn for alle. Der er det artikler om dette temaet i hvert blad og har vært det lenge. Både artikler av Professor Anna Kittlsaa om «nedbygging og nå oppbygging av institusjoner», uttalelse fra direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim som sier:” Stortinget vil at boliger for funksjonshemmede skal være i vanlig bomiljø med maks 6–8 leiligheter. Husbanken krever også at kommunene har dialog med de som skal bo i boligene før det søkes Husbanken om tilskudd.

Ser også av leserinnlegg i Lofotposten 23.09.21 at noen uttaler at de ikke vil flytte for de trives der de bor nå, og at de heller ikke klarer husleieøkningen.

Vi har rimelig god kontakt med flere beboere/verger som sier at det er uaktuelt å flytte fra der de bor og trives.

Så VVK må med sin skuffende framgangsmåte gjerne bygge «institusjonen», men hvor mange flytter dit?

Man kan jo stille spørsmålet til VVK/Adm. og politikere: ville dere ønske å flytte fra der dere bor og trives og klarer dere økonomisk? Ja, til og med prøvd å bli tvangsflyttet!

Dette likner på at deler av for eksempel Borge blir pålagt/tvangsflyttet til for eksempel Leknes. Eller at kommunepolitikerne må flytte inn i samme boligblokk, for VVK skal spare penger på transport!

At Adm. Og politikere i VVK prøver å få bygget denne «institusjonen», uten i forkant har kontaktet eventuelle leietakere og NFU, betyr for oss at denne gruppe mennesker ikke blir behandlet med respekt av VVK. VVK håpet at dette skulle la seg gjennomføre med den framgangsmåten/taktikken VVK valgte. Det er ikke noe nytt for oss å bli behandlet slik av VVK. Vi har kjempet i nærmere 30 år for at vår sønn skal ha det så bra som mulig. Det har han der han bor nå og trives.

For oss er det helt uaktuelt at vår sønn skal flytte fra der han trives å bo, og klarer seg økonomisk. For mange boenheter og mennesker å forholde seg til, fører til stor uro for han. Det er tidligere prøvd, og resultatet kjenne vi.

Det er nedfelt i FNs konvensjoner om menneskerettigheter, og videre også i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (hvor Norge er en av partene), at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter som andre når det gjelder bla. boform og bosted.

Etter norsk rett har alle rett til å velge hvor og hvordan hun eller han ønsker å bo. Dette gjelder også for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som er avhengig av helse- og omsorgstjenester fra Kommunen. Kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester der tjenestemottakeren ønsker å bo.

VVK prøver å få beboere til å godta økte leiepriser for å dekke VVK sine kostnader.

Dette opplegget er sløseri med penger av VVK. Nå må VVK/politikere høre på beboere/pårørende og NFU.

Dette opplegget fra VVK minner om «blåruss – tenkning», ja, kanskje etter bare 2. klasse, hvor de tror de er smartere enn alle andre.

Har 05.07.21 sendt e-post til nærmere 10 sentrale politikere og Adm. i VVK med utfyllende opplysninger. Bedt disse ta kontakt dersom noe føltes uklart. Kun 1 har tatt kontakt. På direkte kontakt har vi fått noen svar fra Helse og Omsorgssjefen.

Dette sier det meste om VVK og hvilke politikere vi har i VVK.

Nå ser det ut som hele saken rykker tilbake til start, pga. saksbehandlingsfeil i VVK!

Nei, har sagt det før, men gjentar det: skrinlegg hele saken, ikke bruk mer penger på dette, mange ting tyder på at det vil bli en fiasko!

Kommentarer til denne saken