Avgjør betalingssatsene i kommunen - Så mye kan vanngebyret øke

Anbefaler å sette ned satsene for feiing i 2020, men en 50 prosent økning i vanngebyr og 41 prosent økning i avløpsgebyr i 2021.