Gå til sidens hovedinnhold

Vestvågøy med i nasjonal satsing

Vestvågøy kommune har de siste fire årene deltatt i en nasjonal satsing på realfag i grunnskolen. Matematikk har vært hovedtema for kommunen.

Målet med satsingen er å styrke lærernes faglige utvikling i matematikk, og styrke elevens læringsresultater i regning og matematikk.

Det skriver Vestvågøy kommune i sitt nyhetsbrev.

- I løpet av denne tiden har det vært gjennomført ulike lokale nettverk for barnehage/1.-2. trinnet i skolen, 3.-7. trinn og 8.-10. trinn., og i tråd med tidlig innsats. Vi har valgt å prioritere arbeidet med barnehagelærere og lærere i skolens 1.-2. trinn som et gjennomgående nettverk i hele satsingstiden. Nasjonalt senter for matematikk i grunnopplæringen, Matematikksenteret, har vært vår faste faglige samarbeidspartner gjennom hele satsingen, forteller rådgiver Arne Kvendseth i Vestvågøy kommune.

I samarbeid med Matematikksenteret ble det i forrige uke gjennomført en samling for barnehagelærere og lærere i skolenes 1.-2. trinn lagt til Svarholt skole.

Her fikk lærerne i nettverksgrupper planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg med to elevgrupper fra 1.-2. trinn, under veiledning av Matematikksenteret. Opplegget var knyttet til Rammeplan for barnehage og «Fagfornyelsen for grunnskolen», som er den nye læreplanen som skal tas i bruk fra høsten av.

- Engasjerte lærere og elever fikk en god arbeidsdag med masse læring, og god faglig påfyll og veiledning fra Matematikksenteret på teamet «sortering og utforsking». Parallelt med det faglige arbeidet med lærerne i denne satsingen, arbeides det med en egen lokal læreplan for sammenhengen i arbeidet med matematikk fra barnehage til skole, sier Kvendseth.

Matematikksatsingen, slik Vestvågøy kommune har hatt den de siste årene, avrundes i løpet av 2020, og går da inn som en del av det faglige arbeidet i barnehagene og skolene i fortsettelsen.

Kommentarer til denne saken