Kommunen håper at den rette personen har sendt søknaden om å få stillingen innen 6. februar.

– Vestvågøy kommune har nylig vedtatt at næring er ett av fem satsingsområder. Dette blir en meget viktig stilling for å styrke næringsarbeidet, sier ordfører Remi Solberg.

– Ambisjoner

Nærings- og verdiskaping er ett av de fem hovedområdene i kommuneplanen som ble lagt fram i fjor høst. Ifølge planen skal kommunen ta mål av seg til å bli Nord-Norges gründerparadis. Midlene som skal brukes er blant annet etablering av smånettverk for mindre bedrifter og gründerprogram for småbedrifter i oppstartsfasen. Kommunen skal også sikre tilgjengelige og attraktive næringsområder, samt sikre utbygging av infrastruktur. Ansettelse av næringssjef er en del av oppfølgingen.

– Vi velger å ha ambisjoner på vegne av Vestvågøy, og legger listen høyt for å skape nye næringer og bedrifter og sikre de vi har. Det er næringslivet selv som må stå for utviklingen, og være gründere. Kommunen skal være med som døråpner, samarbeidspartner og i det hele tatt være tett på næringslivet. Vi ønsker oss en person som blant annet er i nær kontakt med næringsaktørene, og som skal være et viktig bindeledd mellom kommune og næringsliv, sier Solberg.

Karl Erik Nystad hadde stillingen som næringskonsulent inntil han i fjor ble enhetsleder for Plan og teknikk. At stillingen nå er endret til «næringssjef» begrunner Solberg slik:

– Vi tror at det er mer attraktivt å søke på en stilling som næringssjef enn på konsulentstilling. Det skal også signalisere at dette er en viktig stilling. sier ordføreren.

Mindre byråkrat

Fra 2009 til 2016 økte sysselsettingen i Vestvågøy fra 5036 til 5217. Den største økningen er kommet innenfor bygg og anlegg, fra 445 til 645 i jobb i løpet av åtte år. Antall sysselsatte i jordbruket har gått ned fra 186 til 108. Fiske og oppdrett har en nedgang fra 388 til 263, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Det er veldig positivt at kommunen nå vil intensivere næringsarbeidet. Vår forventning er at stillingen skal være med å bidra til økt aktivitet, og flere nyetableringer, sier daglig leder i Vestvågøy Næringsforum, Søren Fredrik Voie.

Han ønsker en næringssjef som ikke er «typisk byråkrat» men som er på farten og spiller på lag med næringslivet.

– Det skjer mye positivt i Vestvågøy. En god og aktiv næringssjef kan sette enda mer fart på utviklingen.