Lofoten økte antall innbyggere fra 24.640 til 24.646 i fjor. Fem av de seks kommunene hadde imidlertid nedgang i folketallet.

Størst nedgang opplevde Moskenes, med 29 færre innbyggere, fra 1068 til 1039. Moskenes har hatt en nedgang på 77 siden 2009.

Ny skole

Røst ble ni færre, og er nede på 508 innbyggere. De siste ti årene har folketallet sunket fra 606.

– Det går gale veien, hos oss som i de fleste andre små kommuner. Utfordringen er stabile arbeidsplasser. Nå vi mangler helårs arbeidsplasser er det vanskelig å få folk til å flytte hit, sier ordfører Tor Arne Andreassen.

Kommunen investerer likevel i framtiden. Ny skole og barnehage planlegges. Den vil koste i overkant av 40 millioner kroner, og gir plass til 55–60 elever.

– Det er et tungt løft for kommunen, men investeringen er nødvendig. Dagens skole er i dårlig stand og drives på dispensasjon. Vi bygger for rundt 60 elever med mulighet for utvidelse dersom folketallet skulle vokse, sier Andreassen.

Blir flere

I Vestvågøy fortsetter veksten. I fjor økte folketallet med 83, til 11.397 innbyggere. De siste ti årene har innbyggertallet økt med 774, som prosentvis er blant de høyeste i Nordland.

Etter flere år med økning, mistet Vågan 16 innbyggere i fjor og har nå 9595. Også Vågan har hatt god vekst siden 2009, med 619 flere innbyggere.

Flakstad har ikke klart å bremse nedgangen, og er nå under 1300 innbyggere etter å ha mistet ni i fjor. Siden 2009 er det blitt 127 færre innbyggere.

Værøy har hatt stabile befolkningstall de senere årene, men fikk en nedgang på 14 i fjor. Folketallet ved årsskiftet var 732. De siste ti årene er innbyggertallet sunket med 11, som er en liten nedgang sammenlignet med de øvrige mindre Lofot-kommunene.