Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede i Vestvågøy, må begge vente på nyvalg. Det skaper problemer, mener Kåre Skulbru og Randi Hennie Nilsen.

– Vi trenger kurs og det er mange midler vi kan søke om, men som vi nå kan miste fordi vi ikke får nyvalg, sier Nilsen.

Det samme gjelder eldrerådet.

– Rådet fungerer jo, men vi sitter jo på oppsigelse. Vi vet ikke om vi blir gjenvalgt, og da kan vi verken søke om å dra på kurs eller søke midler til saker. Det er klart det er et problem, sier Skulbru.

Årsaken til at begge rådene er bedt om å vente med nyvalg, er ifølge rådmann Kjell Idar Berg en pågående prosess med å se på den politiske organiseringen i kommunen.

– Det ble sist høst gjort vedtak om at de gjeldende rådene fungerer inntil videre. Det ble samtidig opprettet et Ad Hoc-utvalg som skal se på hele den politiske organiseringen. Det riktige er å knytte de to rådene opp mot dette, mener Berg.

Skulbru håper det kan skjer fort å få valgt nye råd.

– Kursene de nye medlemmene var ment å dra på, er i februar og mars. Flere av kursene arrangeres ikke hvert år, slik at vi risikerer å få nye inn i rådet som ikke kjenner til hvordan det fungerer, sier han.

Nilsen mener de mister midler på grunn av forsinkelsen.

– Det er mye penger å hente til ulike arrangement og annet. Dette er penger som nå går tapt, sier hun.