I 2013 ble det inngått avtale om salg av et bolighus på Vestvågøy.

I takstrapporten kom det fram at det stedvis var sprekk og krakk i kjellermur. Det var også fuktskade i et soverom i kjelleren og mulig fuktinntregning i kjellermur. Huset ble som solgt «som den er».

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen fukt og vannskader også andre steder i kjelleren enn det som var oppgitt i taksten.

En ny takstmann ble kontaktet av kjøperen og her ble det konstatert at skadene trolig skyldes mangelfull eller defekt drenering rundt huset. Kjøperen mente selgeren burde ha informert om dette.

De to partene har ved flere anledninger prøvd å komme fram til en minnelig løsning uten å ha lyktes.

Kjøperen brakte saken inn for retten og krevde et prisavslag etter rettens skjønn opptil 267.925. Kjøper, som var representert av advokat Hallvar Tjønndal. krevde også at selger ble i dømt saksomkostninger og betale kjøperen 14.912.50 i erstatning.

Selger, som var representert ved advokat Knut Pedersen, krevde full frifinnelse og kjøper ble i dømt saksomkostninger.

I dommen fra Lofoten tingrett kommer det fram at partene var enige om at det er fuktinntregning i alle ytterveggene i kjelleren og at dette skyldes svikt ved dreneringen og svikt med fuktsikringen.

-Når retten har kommet til at svikten ved dreneringen og fuktsikringen ikke utgjør mangler i avhendingslovens forstaden kan selgerens heller ikke etter rettens mening holdes ansvarlig for det fuktige inneklimaet og fukt/råteskadene i kjelleren. Siden retten har kommet til at det ikke foreligger mangel ved eiendommene etter avhendingsloven må saksøkte frifinnes. Kjøperen ble dømt til å betalte selgerens saksomkostninger på 137.375 kroner.

Retten ble ledet av dommerfullmektig Liv Johanne Myrvang Ro. Kjøper ble representert av advokat Hallvar Tjønndal, mens advokat Knut Pedersen representerte selgeren.