Vestvågøy kommune selger over 50 tomter, se i hvilke områder

Vestvågøy kommune skal selge over 50 boligtomter. I tillegg kommer flere næringstomter.

DEL

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter.

En eiendomsmegler er allerede kontaktet for å bistå kommunen i dette arbeidet. Megleren skal fastsette priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Dette kommer fram av en kommunens nettsider.

Disse tomteområdene vil Vestvågøy kommune selge til private;

Folkneset:

15 til 17 boligtomter, avhengig av hvor store tomter som skal fradeles. Reguleringsplanen for området er godkjent. En av tomtene mangler adkomst, dette må avklarer før salg.

Tangstad/Rishaugan:

syv boligtomter som er regulert til bolig og klar for salg.

Gravdal, Industriveien:

Syv tomter på andre siden av bowlinghallen. Disse er fradelt og regulert til bolig.

Stamsund:

14 til 15 tomter. Området er regulert, men noen parseller må fradeles.

Leknes:

I krysset ved Engbakken/Sentralbaneveien har kommunen en parsell på cirka 2,5 dekar. Den er regulert til bolig.

Vestresand:

I krysset ved Sandveien/Haverringen har kommunen seks tomter. En av tomtene er det gitt opsjon på fram til 01.01.2020. Området er regulert til boligformål.

Sennesvik/Kvandal:

I Sennesvik har kommunen en tomt på i underkant av et mål.

Les også: Har ventet på svar i åtte år: Nå skal Vestvågøy avklare tomtesalg

Vei, vann og avløp

- Men før markedspris kan fastsettes, må vi gå gjennom status i forhold til vei, vann og avløp. Disse forholdene påvirker pris, og som interessenter naturlig nok ønsker å vite mest mulig om, sier rådgiver Asbjørn Horn.

Kommunen forventer at markedsprisen er fastsatt i løpet av mars. Annonsering for salg vil trolig skje i midten av april.

- Det vil bli gitt tilstrekkelig med tid, slik at alle som er interessert kan få legge inn bud etter at førstemann har bydd, redegjør Horn.

Det er politisk vedtatt at salgbare tomter, etter å ha blitt verdivurdert, skal selges til høystbydende. Med andre ord, må kjøperne forholde seg til en prisantydning, for deretter å legge inn bud. Viser det seg å være flere interessenter, kan det bli en budrunde.

Næringstomtene kommunen vil selge ligger på Storeidøya og på Gravdal.

Artikkeltags