Fylkesmannen med innsigelse mot masseuttak på Vestvågøy: Advarer mot miljøkonsekvenser

Fylkesmannen mener det ikke er behov for masseuttak på Hag og alle boligtomtene som foreslås i ny arealplan for Vestvågøy.