Gå til sidens hovedinnhold

Antall asylsøkere ved mottaket er halvert

Mindreårige asylanter rømmer fra mottaket

Artikkelen er over 3 år gammel

Høsten 2015 ble det nye mottaket for 40 unge asylsøkere i Borge opprettet. Nå er det kun halvfullt.

Årsaken til det er at halvparten av de unge asylantene under 18 år har rømt landet nå i mars 2017.

De mindreårige asylsøkerne flykter videre til andre land i Europa fordi de vil unngå å bli hjemsendte til Afghanistan fra Lofoten og Norge.

Tom Edvardsen fra Svolvær har ledet mottaket for enslige mindreårige helt fra det ble opprettet høsten 2015 i det tidligere gamlehjemmet like ved Knutstad i Borge.

Han forteller til NRK at da stadig flere asylanter fikk behandlet ferdig sine saker i fjor høst, og avslagene kom i posten, så endret stemningen seg på mottaket.

Dette gjorde at UDI satte inn tiltak som skulle bedre livskvaliteten for asylantene, men det har ikke hatt en slik effekt at alle har forblitt på mottaket.

Nå er situasjonen den at halvparten av de mindreårige asylantene har rømt mottaket, og det er mer krevende å ta seg av dem som er tilbake.

Årsaken til dette er at stadig nye får beskjed om at de må reise hjem, eller blir hentet og hjemsendt. Og da lever de med redselen fra dag til dag.

Frykten for hjemsendelse gjør livet vanskelig for dem som er tilbake. De snakker også om å rømme landet, eller sågar å ta sine egne liv på grunn av tungsinn. De dropper også ut av norskundervisningen de tilbys i Vestvågøy kommune, forteller Edvardsen til NRK.

De unge som er tilbake ved mottaket forteller at også de planlegger å stikke av dersom de får avslag på asylsøknaden sin. De forteller at dem som har rømt allerede, i dag lever ute på gata i andre land som Tyskland, Frankrike og Østerrike.

Vågan mottak

I Vågan kommune har man også opprettet et mottak for 40 enslige mindreårige asylsøkere.

Mottaksleder Ulf-Eirik Johansen ved Svolvær mottak sier at mottaket opprinnelig hadde 40 asylsøkere, men at en av fire nå er rømt. Men tre av fire har altså valgt fortsatt å bli.

– Vi ivaretar dem selvsagt godt, men jeg ser ikke bort fra at dem som ikke får lovlig opphold, kan komme til å velge tredje utvei, nemlig å rømme til et annet land for å unngå hjemsendelse, sier Johansen.

Det er frivillig å bo på asylmottak i Norge, så ungdommene gjør ikke noe lovstridig ved å forlate mottaket før de har fått behandlet sine asylsøknader.

Ifølge UDI er det ingen provinser i Afghanistan i dag der sikkerhetssituasjonen er slik at enhver asylsøker generelt er beskyttet mot hjemsendelse. Derfor får de fleste avslag på sine søknader om opphold i Norge, opplyser UDI nå i mars.

Kommentarer til denne saken