Sist søndag var det Høsttakkefest i flere menigheter rundt om i Lofoten.

Det var en grå søndag i Lofoten, men mye likevel var det masse farger og glede på Høsttakkefestene.

 

Stort oppmøte

I Borge kirke var sokneprest Frode Wigum på plass etter et års permisjon.

Svært mange hadde tatt turen til Borge kirke.

– Under Høsttakkefesten ble årets konfirmanter presentert. Speiderne bar inn det av markens grøde som var kommet inn fra menigheten, heter det på hjemmesiden til Kirka i Vestvågøy.

 

Kirkekaffe

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe.

– Her ble alt av markens grøde loddet ut. Alle inntektene går til misjonsprosjektet i Nepal. Under kirkekaffen fikk vi se og høre en gjeng med 11–12 åringer som hadde vært på fjelltur der Nepal hadde vært tema, heter det på hjemmesiden til Kirka i Vestvågøy.