Gå til sidens hovedinnhold

– Legg konfirmasjonsundervisning til fritiden

Artikkelen er over 3 år gammel

Lærerne på Bøstad ønsker slutt på konfirmasjonsundervisning i skoletiden.

I brev til rådmann Kjell Idar Berg ber lærerkollegiet Vestvågøy kommune omgjøre vedtaket om at Den norske kirke skal få gjennomføre konfirmasjonsundervisning i skoletiden. I Vestvågøy praktiseres ordningen kun ved Bøstad skole, og har gjort det i en årrekke.

Avstand

Bak vedtaket som Vestvågøy kommune i sin tid fattet, ligger Kirkelovens ordlyd om at «særskilte grunner» kan åpne for konfirmasjonsundervisning i skoletiden. Avstand er i tilfellet Bøstad brukt som særskilt grunn. Begrunnelse er at konfirmantene i Borge bor spredt, og at det kan være en belastning for foreldre å kjøre barna sine til konfirmasjonsundervisning i tillegg til andre fritidsaktiviteter.

– Vi ser ikke avstand som en særskilt grunn, da de som konfirmeres humanetisk og Tentro fint klarer å komme seg på konfirmasjonsundervisning, skriver tillitsvalgt May Wenche Husebø i Utdanningsforbundet ved Bøstad skole.

Da saken var tema stemte ti lærere for å be kommunen avvikle konfirmasjonsundervisning i skoletiden. To stemte mot, mens fem avsto fra å stemme.

24–25 skoletimer brukes til konfirmasjonsundervisningen i løpet av høst og vår. Ifølge lærerne utgjør det et problem for å gjennomføre undervisningen.

– Vi sitter igjen i klasserommet med noen elever som har konfirmasjonsundervisning gjennom andre organisasjoner. Vi vet av erfaring at foreldre forventer at deres elever som går glipp av undervisning på grunn av konfirmasjonsundervisning, ikke skal gå glipp av undervisning. Vi har endt opp med tilsyn til de elevene som er igjen på skolen fordi vi ikke kan gå gjennom undervisning slik vi har planlagt, skriver Husebø i brevet.

– Fordeles

I sogneprest Frode Wigums fravær i vår var det vikarprest i Lofoten, Harold Holtermann, som søkte om å få fortsette konfirmasjonsundervisningen i skoletiden. Hver måned i seks måneder brukes fire skoletimer.

– Jeg har vel ikke inntrykk av at dette er en stor belastning i forhold til undervisningen. Konfirmasjonstimene fordeles over flere fag. Praksisen er en langvarig tradisjon i Borge. Men jeg registrerer at meningene er delte, og at det kan komme endringer. Bøstad skole er jo den eneste skolen som avgir undervisningstimer til konfirmasjonsundervisning, sier Holtermann.Kommentarer til denne saken