Seniorprest i Borge sogn, Harold Holtermann, søker Vestvågøy kommune om å fortsette praksisen med konfirmasjonsundervisning i skoletiden ved Bøstad skole. Holtermann viser til at sognet er det desidert største i utstrekning på Vestvågøy.

– Foreldrene har ofte store kjørebelastninger knyttet til barn-ungdomsaktiviteter på fritiden. For å skape et mest mulig rettferdig opplegg for alle konfirmantene, i forhold til hvor i Borge de bor, søker vi om å få ha denne ordningen også for skoleåret 2018/2019. Vi bruker ca. 12 timer i høstsemester og 12 timer i vårsemesteret av skolens undervisningstid, skriver Holtermann og viser til at Kirkeloven åpner for å søke om å få legge konfirmasjonsundervisningen i skoletiden når avstandene er store i et kirkesogn.