Politikerne delt om overganger på E10 forbi Bøstad skole

Sp fikk ikke flertall for forhøyet gangfelt og to inn- og utkjøringer til Bøstad skole.