Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen, og per dags dato brukes programmet av flere enn 1300 elever i Skandinavia. Bøstad har hatt trivselsledere ved skolen i tre år, og hadde sin første Aktiv LT-undervisning i Blesthallen mandag formiddag.

– Det var god stemning og et bra arrangement. Det var veldig hyggelig for Bøstad skole å vise fram Blesthallen til de andre elevene. Vi er superstolt av elevene våre som gjorde en god innsats, og glad for at de andre skolene kom på besøk, sier miljøterapeut ved Bøstad skole, Synnøve Nilsen Lie.

Les også: Nå lærer kommunen opp egne trivselsagenter

Et bedre samhold

Bjørner Often Sveen er kursleder i Trivselsleder, og forteller at alle barneskolene som er med i programmet velger ut medelever til å være såkalte trivselsledere.

– Trivselslederne skal være inkluderende og snille, samt bidra til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Elevene som blir valgt skal deretter på kurs hvor de lærere nye aktiviteter, hvordan de skal organiseres og hvordan de med dette kan skape mer aktivitet i skolegården, sier Often Sveen.

Dette kan ifølge kurslederen være aktiviteter som alt fra kanonball og sjakk til dansing og fotball. Trivselslederne blir valgt for et halvt år av gangen.

Often Sveen synes det var flott at Bøstad også fikk prøve seg som vertsskole.

– Stemninga var god og hallen veldig fin. Musikkanlegget var bra, så da fikk vi dansa med god lyd og, ler han.

Les også: - Færre går alene og elevene har det mer artig i friminuttene

Aktiv og inkluderende

Trivselsprogrammets visjon er: «På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende – med store smil om munnen».

– Formålet er at ungene skal ha noe å gå til og noen å være med. I timene skjer det alltid noe, men i friminuttene er ikke det alltid tilfellet. Med dette tiltaket kan man gå bort til noen med oransje vester, altså trivselslederne, som skal skape aktivitet. På den måten har alle noen å være med, sier Often Sveen.

Tidligere har de sendt ut undersøkelser til de voksne ved trivselslederskolene. I år har de også spurt barna om hvordan programmet funker.

– Når vi spør om barna er mer aktiv, svarer de ja. Mange har også fått seg flere venner og opplever mindre mobbing ved skolen. Generelt får vi mange positive tilbakemeldinger på programmet, og opplever at det hjelper både skolen og elevene i gang med trivselstiltak i skolegården, sier Often Sveen.

Les også: – Vi skal sørge for at ingen faller utenfor og sitter alene