Ny E 10: - Må ta hensyn til landbruk og natur

Remi Solberg regner med at jordvernet vil stå sterkt i valget av ny trase for E 10 på Vestvågøy.