Lofotleger AS åpner sitt private legekontor på Leknes 8. desember. Etableringen innebærer få om noen endringer for pasientene.
– Vi mottar driftstilskudd på lik linje med de andre legene. Men mens de betaler leie av lokalene til kommunen, betaler vi til vårt eget driftsselskap og løper den driftsmessige risikoen, forklarer fastlege Jan Herman Høst.


Samtidig tar hver av fastlegene med seg sine pasientlister og de forblir uforandret inntil noen eventuelt velger å bytte, slik ordningen er i dag og for legene på Origo og Kuben legekontor. Som Lofotposten har skrevet tidligere, skal disse to kontorene samlokaliseres til ett kommunalt legekontor. Arbeidet med lokalet på Origo er i gang. Lofotleger AS, som onsdag kveld møttes til styremøte – som de gjør cirka hver uke, mener de dermed bidrar til et bedre tilbud for innbyggerne.


– Gjennom vår etablering bidrar vi til en optimal organisering av legetjenesten. Kommunen vil med to like store kontorer få en meget bra tjeneste, sier Høst.
I dette legger han at den på alle måter beste organiseringen av legekontor sett fra Den norske legeforening, er kontorer med tre til syv leger.
Lofotleger AS består av seks leger. Dette i motsetning til i dag, med Bøstad og Stamsund sine to-legekontor. Lofotleger AS viser til at de med samlokaliseringen på Leknes vil bli mindre sårbare for fravær, samt at pasientene dermed får et mer stabilt tilbud. Videre at de kan samarbeide både om faglige utfordringer og innkjøp av dyrt økonomisk utstyr. Samtidig går folk mer til legen. Legene skal behandle flere tilstander og det er flere oppgaver å ta seg av. Blant annet møter.


– Vi vil få en helt annen nærhet til de tverrfaglige møtene. Vi har normalt to til fem møter per uker; både på Leknes og Gravdal, sier Silje Fredriksen.
Legene har som en følge av dette i flere år forsøkt å politikerne til å godkjenne en flytting og samlokalisering med Kuben og Origo. Det har ikke lyktes.
Nå er den private etableringen på Leknes snart en realitet og legene gleder seg.
– Dette blir fantastisk bra. Det blir alltid noen til stede og vi kan samarbeide på en helt annen måte, sier de.