Ber Vestvågøy å ta imot 26 flyktninger til neste år

FLYKNINGER: IMDI ber Vestvågøy kommune om å ta i mot 26 flyktninger i 2019

FLYKNINGER: IMDI ber Vestvågøy kommune om å ta i mot 26 flyktninger i 2019

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) opplyser at de nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.

Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen, skriver de i et brev til Vestvågøy kommune.

– Norske kommuner, deriblant Vestvågøy kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger. Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys av disse kriteriene. På bakgrunn av dette, ber om at Vestvågøy kommune bosetter 26 flyktninger i 2019. IMDi ber om at to av de 26 plassene er forbeholdt enslige mindreårige over 15 år. Dersom alderssammensetningen blant de enslige mindreårige endrer seg, ber vi om at kommunen er fleksibel og bosetter fra både Bufetat sine omsorgssentre og Utlendingsdirektoratets mottak for enslige mindreårige, heter det i anmodningen fra IMDI.

IMDI ber kommunen om svar innen 15. februar 2019.

Artikkeltags