Vestvågøy er klar for å bosette flyktninger

Reagerer: Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune, oppfordrer til et system som tar bedre vare på menneskene som bor på asylmottak. Nå kan flere bosettingsklare i Stamsund måtte vente enda lengre på å bli bosatt. Noen har ventet i hele 2017. Samtidig har Vestvågøy meldt inn ledig kapasitet. Foto: Lise Fagerbakk

Reagerer: Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune, oppfordrer til et system som tar bedre vare på menneskene som bor på asylmottak. Nå kan flere bosettingsklare i Stamsund måtte vente enda lengre på å bli bosatt. Noen har ventet i hele 2017. Samtidig har Vestvågøy meldt inn ledig kapasitet. Foto: Lise Fagerbakk

Artikkelen er over 2 år gammel

Vestvågøy kommune har alt klart for å bosette flere flyktninger, men bosettingsklare skal etter planen likevel videre til et nytt mottak.

DEL

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune spør seg om UDI og IMDI i det hele tatt snakker sammen. Årsaken er at bosettingsklare flyktninger fortsatt sitter på asylmottaket i Stamsund, mens kommunen har ledige plasser til bosetting.

– Vi vedtok høsten 2016 å bosette 45 flyktninger. Status nå er at vi har 12 plasser som ikke er fylt opp, sier Solberg.

Samtidig er det vedtatt å legge ned asylmottaket i Stamsund, hvor det sitter flere flyktninger med innvilget opphold og som er klare til å bosettes. Mottaksleder Trond Iversen sier flere av dem uttrykker et ønske om å bli værende i Vestvågøy.

– Flere har bodd her i mange år, og har barn i skolen. De ønsker å bli, sier han.

Men så langt har verken mottaket, eller kommunen hørt noe fra IMDI om at flyktningene får lov å bli.

– I utgangspunktet skal alle videre til et nytt mottak om to måneder, sier Iversen.

Fakta

Vestvågøy Mottakssenter i Stamsund og Vestvågøy mottak for mindreårige på Knutstad, ble i august vedtatt nedlagt fra 30. november.

UDI: Utlendingsdirektoratet oppretter og nedlegger plasser og mottak.

IMDI: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bosetter.

Dette får ordføreren til å reagere.

– Jeg stiller spørsmål ved samhandlingen mellom UDI og IMDI. Disse flyktningene burde slippe å bli flyttet til et nytt mottak, når vi har alt klart for å ta dem imot, sier Solberg.

Han er kjent med at flere av dem ønsker å bli værende i Vestvågøy.

– Noen av dem jobber, og barna går på skole. Noen av dem er allerede integrert og ønsker å bli. Slik at flyttes dem er ikke systemet godt nok. Det er mennesker dette, ikke mapper, sier ordføreren.

Kommunen ved flyktningenheten jobber nå med saken.

– Vi er proaktive, og jobber med saken. Men IMDI må framskynde saksbehandlingen for dem som ønsker å bo her, sier Solberg.

Det mener også leder for flyktningenheten i kommunen, Tove Haug.

– Hele produksjonslinjen må være på når mottak legges ned, men det skjer ikke. Når UDI legger ned mottak, må de være i dialog med IMDI, slik at de får en kommune før mottaket legges ned, og dermed slipper å bli flyttet på nytt, sier hun.

Det synes ikke å skje. Ei heller synes hun kommunikasjonen med IMDI fungerer.

– Vi har siden i januar purret på at vi har ledig kapasitet, men vi får ikke svar. Det er tungvint, utrolig tregt og vanskelig, sier hun.

Kan ikke love å framskynde sakene

Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDI Nord i Narvik, avviser at ikke UDI og IMDI snakker sammen.

– Vi blir hele tiden holdt orientert av UDI. Vi har tett kontakt, sier han.

Det sier han også gjelder mottakene, og kommunene.

– I kontakt med mottakene forsøker vi å matche bosattes behov til systemet og kommunene. Det er nokså komplisert system og mange hensyn å ta. Vi kan ikke bosette alle i vertskommunen, sier han. Dizdarevic kan ikke love å framskynde klare bosettingssaker.

– Det vet jeg ikke. Men dersom noen for eksempel har fått seg fast jobb, kan mottaket melde fra til oss om dette, og så tar vi kontakt med kommunen og hører om de kan bosette, sier Dizdarevic.

Andre hensyn som gjør at IMDI kan gå på individnivå i sin behandling, er sykdom, at nær slekt bor i kommunen, eller at vedkommende har funnet både jobb og bolig selv.

Bosettingsklare skal ikke måtte vente mer enn mellom to til fire måneder på å bli bosatt.

Artikkeltags