Politikerne ryddet vei for utbygger Benjaminsen

Politikerne parkerte administrasjonens anbefaling om å avslå dispensasjon i Bedehusbakken på Fygle.