Sa ja til bygging i Bedehusbakken på Fygle etter befaring

Bedehusbakken 9, et selskap under stiftelse, kan forberede bygging av ti leiligheter på Fygle.