Kampen for å få bygget en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Ballstad, begynte så smått først på 1970-tallet. I 1983 vedtok Innbyggerforeningen på Skotnes å jobbe for byggingen.

Tirsdag ble Statens vegvesen sitt forslag til regulerings- og detaljplan vedtatt av Vestvågøy kommunestyre for andre gang. Høringer er gjennomført. Veieier og byggherre Nordland fylkeskommune har satt av penger i sin økonomiplan.

– Prosjektet må inn i budsjett 2018, men vi forventer å starte anleggsarbeidet våren 2018. Vi beregner to-tre års byggetid, sier prosjektleder Svein Kåre Strøm i Statens vegvesen.

– Nå ser det bra ut

Marvid Iversen, John Laurits Frantzen og Lisa Arctander, har alle stått på og kjempet for å få bygget gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Ballstad. Flere ganger tidligere har de trodd at nå bygges gangveien.

– Vi har blitt lovet så mange ganger, at nå skjer det. Da denne delen kom (gang- og sykkelveien ved Ballstad skole red.anm.) trodde jeg den kom. De brant til og med ned et hus. Men det kom ikke noe mer. Det var nedtur, sier Arctander.

Dette var i 2008.

Derfor venter de nå med å sprette champagnen. Likevel, gleden over vedtaket tirsdag er stor.

Fra hus til hus

Det har tatt noen tiår å komme så langt.

– Det ble snakket om og påbegynt et arbeid først på 1970-tallet. På 80-tallet gikk vi hus til hus for å få grunnavståelse, forteller Iversen.

Han og Frantzen begynte i hver sin ende av Skottnesmyra. Og ga seg ikke før alle hadde skrevet under.

Nå er ikke disse avtalene juridisk bindende lenger, og Statens vegvesen vil bruke resten av året på å utarbeide en byggeplan og få avtalene med grunneierne på plass.

Innbyggerne på Ballstad er klare.

– I et hus bortpå myra flyttet de gjerdet sitt og gjorde klart for gang- og sykkelvei for sikkert 20 år siden, forteller Arctander.

Hun tok over stafettpinnen for å drive arbeidet videre da hun flyttet hjem igjen til Ballstad i 2001. Det har vært mange mailer og møter med både representanter i Vestvågøy kommune, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune.

– Lisa har vært supergod. Dette skal hun ha all ære for, sier Iversen.

– Hva gjorde at dere aldri ga opp?

– Vi hadde unger i skolepliktig alder. Førsteprioriteten er en trygg og sikker skolevei. Den rette strekningen gjør at det kjøres hardt. Både den gang og nå er det mye tungtrafikk, stor trafikk, og høy fart, sier Frantzen.

– Nødvendig

Fylkeskommunen kom på besøk første gang på 80-tallet, for å se hvilken side av fylkesveien de vil ha gang- og sykkelveien.

Det blir på vestsiden.

– Vi ser fram til å bygge dette. Vi har hele tiden hatt inntrykk av at dette er et ønsket prosjekt. Vi var ikke overrasket over trafikkmengden, men farten. Strekningen er også en skolevei. Slik at dette er nødvendig. Med dette vil vi få en sammenhengende gangvei fra Leknes til Ballstad, sier Strøm.

Bygges parallelt

Den nye gang- og sykkelveien blir 2.900 meter lang, og er beregnet å koste 74 millioner kroner. Prosjektet ligger inne i Nordland fylkeskommunes økonomiplan.

Prosjektet ligger også inne i veiplanen, samt at Statens vegvesen har fått i oppdrag å igangsette planarbeidet på vegne av fylkeskommunen.

Gang- og sykkelveien bygges parallelt med fylkesveien. I tillegg vil en mindre del av veien bygges noe om for å få en bedre stigning og kurvatur. Dette gjelder et område i Gjerstadbrekka. Ifølge vegvesenets detaljplan, legges da gang- og sykkelvegen mest mulig i tidligere vegtrasé, mens bilvegen flyttes lenger ut og ned i terrenget.

Planen starter i Buksnesbrekka, og avsluttes like før Ballstad skole.

Arbeidet med å gjøre klart til bygging starter straks sommerferien er over.

– Vi starter med grunnervervet. Dette måtte vi vente med til kommunestyret fattet sitt vedtak. Det har de nå gjort, slik at straks ferien er ferdigavviklet, starter vi ervervet. Parallelt jobber vi med byggeplanen. Dette er den tekniske og mer detaljerte planen, og anbudsdokumentet. Denne skal være ferdig før jul, sier prosjektleder Svein Kåre Strøm i Statens vegvesen.

Han berømmer både innbyggerne på Ballstad, og Vestvågøy kommune for velvillighet, og et godt samarbeid.