Bor han i spredt- eller tettbygd strøk?

Fylkesmannen avgjør om fyllingen på naboeiendommen til Wenche og Bjørn Arne Bendiksen skal stå eller ikke. Et sentralt spørsmål er om bygda Haug skal defineres som spredtbygd eller tettbygd.