Russisk mesterdykker gikk i garnet

I GARNET: På sin jakt etter fisk svømte denne gulnebblommen inn i et garn utenfor Stamsund. Foto: Jon Olav Larsen

I GARNET: På sin jakt etter fisk svømte denne gulnebblommen inn i et garn utenfor Stamsund. Foto: Jon Olav Larsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En fisker fra Vestvågøy fikk nylig en stor russisk fugl i garnet utenfor Stamsund.

DEL

Den uheldige fuglen, som veide over seks kilo, endte sine dager i et torskegarn satt på 20–30 meters dyp mellom Stamsund og Henningsvær. Etter hvert ble det fastslått at det var den største og sjeldneste av verdens fire lommer som hadde gått i garnet: Gulnebblommen, som hekker fra Nordvest-Russland og østover.

- Gulnebblommen er sjelden i Europa, og Lofoten er utvilsomt en av Europas viktigste overvintringsplasser for arten, opplyser ornitolog Oddvar Heggøy til Lofotposten. Han bor på Ballstad og er førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening.

Vanligvis driver lommer fiske på rundt 10 meters dyp, men det har hendt at de har blitt fanget i fiskegarn på over 80 meters dyp. Lommen som gikk i garnet utenfor Stamsund, ligger nå i en fryser, og vil trolig bli sendt til Museum Stavanger, som er interessert i å ha fuglen.

Best i Europa?

Ifølge tall fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) overvintrer det minst 500 gulnebblom i Europa, et beskjedent antall. Rundt 100 av dem overvintrer i Lofoten. Dermed kan det hende at øyriket vårt har så mye som 20 % av den europeiske vinterbestanden!

Her i Lofoten er det flere svært viktige lokaliteter for arten, hvor man finner den både om vinteren og i trekktidene. Ifølge Oddvar Heggøy er Gimsøystraumen den aller beste.

- Norge har stort sett hele den europeiske vinterbestanden av gulnebblom. Som en av artens beste lokaliteter i Norge, er Gimsøystraumen dermed også en av Europas viktigste overvintringsplasser for arten, slår Heggøy fast.

Hvorfor er Gimsøystraumen så bra?

- Det har nok med bunnforholdene og næringsgrunnlaget å gjøre. Det er mye annen fugl i straumen også, påpeker ornitologen.

EUROPA: Gimsøystraumen er blant de viktigste lokalitene for gulnebblom i Europa. Bak sees Brenna.

EUROPA: Gimsøystraumen er blant de viktigste lokalitene for gulnebblom i Europa. Bak sees Brenna.

Tung dykkespesialist

Det finnes fire arter lom i verden, alle har de en nordlig utbredelse. I Lofoten hekker smålom og storlom, mens islom og gulnebblom er vintergjester fra hekkeområder i Arktis.

gulnebblom

GULNEBBLOM

Den største og sjeldneste av verdens fire lommer.

Lengde 77–90 cm (pluss føtter ca 14 cm).

Vekt normalt 5–6,5 kg. Rapportert inntil 8 kg.

Gulhvitt nebb. Gulere i hekketiden.

Hekker langs arktiske kyster fra Nordvest-Russland og østover.

Overvintrer sparsomt langs norskekysten, flest i Nord-Norge.

Spiser mest fisk, men også krepsdyr, ormer og bløtdyr.

Kilder: Norges Dyr (Cappelen) og Gyldendals Store Fugleguide

- I sommerdrakt er lommene svært karismatiske og vakre fugler, og gulnebblommen er kanskje den mest spesielle av dem alle med sitt gule nebb, mener Heggøy.

Gulnebblommen er også den største av lommene. Denne russiske mesterdykkeren er nok ikke så diger at den kan bli mistenkt for å være en ubåt, men den er nesten dobbelt så tung som en storskarv. Faktisk veier gulnebblommen like mye som ei havørn, og er dermed blant de største fuglene man kan oppleve i Norge. Men mens havørna med sine store vinger stortrives oppe i lufta, holder lommene seg mest på eller under vann.

Bortsett fra pingvinene, er lommene de mest spesialiserte av alle dykkende fugler. Kroppen er lang og slank, mens beina ligger helt bak som «propeller». Lommene kan lett svømme flere hundre meter under vann, hvor de kan oppholde seg i mange minutter. Normalt varer ett dykk i mindre enn ett minutt.

- Lommene dykker mye når de er i spisehumør, noe de er ganske ofte etter hva jeg har sett, avslutter Oddvar Heggøy med et smil.

Artikkeltags