Gå til sidens hovedinnhold

Skal styrke landbruket på Vestvågøy med tre tiltak

Artikkelen er over 5 år gammel

Vestvågøy kommunestyre vedtok i forrige uke en styrking av landbruket i kommunen.

Konkret innebærer dette at kommunen kan spille en mer aktiv rolle i forhold til utvikling av landbruksnæringen. Da ved å styrke bemanningen på landbruksområdet med en stilling. Videre kan det bli aktuelt at forskningsprosjektet «Innovasjon i arealforvaltning», der Regionalt forskningsråd har innvilget Vestvågøy kommune 2,25 millioner kroner til et treårig forskningsprosjekt. Ressursene har til nå gått til miljøvern. I august overføres disse til den nye landbruksstillingen, som da vil få oppgaver innenfor miljøområdet.

Dermed vil kommunen overføre en større andel av prosjektmidlene til landbruksformål. Det planlegges derfor å sette av 350.000 kroner i 2017-budsjettet.

Landbruket tenkes støttes på tre måter:

1. Støtte til grøfting. Støttesats 1.000 kroner per dekar. Utbetales etter samme retningslinjer som den statlige ordningen.

2. Støtte til nydyrking.

3. Investeringstilskudd til utbygging og utbedring av driftsbygninger. For prosjekter som får støtte fra Innovasjon Norge, ytes et kommunalt investeringstilskudd på fem prosent av Innovasjon Norges støtte.

Bakgrunnen for den økte støtten, er viktigheten av å ivareta landbruksressursene i det som er en av de virkelig store landbrukskommunene i Nord-Norge.

Les også: Færre jordbruks-konkurser

Kommentarer til denne saken