Best i nord på mangfold. Har arbeidere fra 19 land

Insula på Leknes er best i Nord-Norge på bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.