Fikk bli med som en av 18 kommuner i Demensplan 2020

Solrun Holm, prosjektleder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland. Et senter som er opprettet av Vestvågøy kommune, etter at de fikk status som opplæringskommune i hjemmetjenesten.

Solrun Holm, prosjektleder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland. Et senter som er opprettet av Vestvågøy kommune, etter at de fikk status som opplæringskommune i hjemmetjenesten. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Vestvågøy kommune var i mai en av 54 kommuner i landet, som søkte om deltakelse hos Helsedirektoratet i forbindelse med Demensplan 2020, med prosjektet «Bedre utnyttelse av omsorgstrappen».

Som en av 18 utvalgte kommuner, kom Vestvågøy kommune seg med, og har nå mottatt 500.000 kroner i prosjektmidler.

Torsdag og fredag sist uke var det kick off på Gardermoen.

FOU-leder Solrun Holm i Fagutviklingsavdelingen i Åpen omsorg og Jo Bertil Sætran, enhetsleder ved Lekneshagen Bofelleskap.

Prosjektet er et nyopprettet treårig utviklingsprogram, som gjennom tjenesteinnovasjon skal utvikle og prøve ut modeller for organisering av hjemmetjenester til personer med demens, som har behov for tjenester av et visst omfang.

Programmet har til hensikt å prøve ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenestene, samt hvordan hjemmetjenester bedre kan kombineres med andre tiltak som dagaktivitets- og avlastningstilbud slik at de ivaretar behovene til personer med demens og deres pårørende på en bedre måte.

Helsedirektoratet har gjennom forarbeidet til Demensplan 2020, funnet at personer med demens i gjennomsnitt fikk fire timer hjemmesykepleie siste måned før innleggelse i sykehjem og kun 20 prosent hadde 1,5 til 2 dager i uken. Samtidig ga pårørende over 40 timer bistand i samme periode. Dette kan tyde på at det er manglende bruk av et nivå i «omsorgstrappen».

Artikkeltags