For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Den fikk navnet Fasteaksjonen.

Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen.

Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.

Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.

I Vestvågøy er det tradisjon at konfirmantene går rundt med bøsser.

– Det skal de gjøre også i år. I Stamsund arrangeres aksjonen på søndag, mens de andre stedene får besøk på tirsdag, sier Hanne Waag som er menighetspedagog i Vestvågøy.

– Aksjonen blir å foregå mellom 18.00 og 20.00 begge dagene, legger hun til.

Onsdag var de vel femti konfirmantene i Buksnes samlet for å få mer informasjon om aksjonen.

– I fjor ble det samlet inn 37.000 kroner. Rekorden lyder på 39.996 kroner og ble satt for noen år siden, opplyser Waag til konfirmantene som straks er på offensiven.

– Den rekorden skal vi slå, lyder det fra en av jentene og hun får støtte fra de andre.

På spørsmål om hva konfirmantene synes om å gå med bøsser så er svaret entydig.

– Det blir kjempeartig. Vi samler inn penger til folk som trenger rent vann. Det er en viktig sak og vi er sikre på at folk vil gi mye penger, kommer det fra konfirmantene.

– Hver eneste krone teller, skyter Hanne Waag inn.

Hun opplyser at konfirmantene blir utstyrt med plombert bøsse og id.

– Konfirmantene blir å gå to og to i lag, og i all hovedsak i deres eget nærmiljø. Alle som samler inn penger til Fasteaksjonen har plombert bøsse og id, forklarer menighetspedagogen.

Hanne Waag opplyser at der folk ikke er hjemme blir det lagt igjen en lapp med bankkontonummer der folk kan sette inn penger. Det er også mulighet for Vipps.