Avinor advarer mot oppdrettsforslag: Fire nye områder kan true flysikkerheten

Avinor advarer mot at fire nye oppdrettslokaliteter i Vestvågøy kan svekke flysikkerheten på grunn av fare for kollisjon med fugl.