Nå settes fartsgrensa ned i denne sentrumsgata

Fartsgrensen reduseres til 40 kilometer mellom videregående skole og Fyglekrysset.