Politikerne er delt om Holsøya bør være innenfor eller utenfor bygrensa

Formannskapet var delt om Holsøya skal bli en del av Leknes by eller ikke.