Landbruket og bygrensa for Leknes: – Kan være en fordel med mye landbruk innenfor

Fylkesmannen mener Holsøya bør holdes utenfor bygrensa for Leknes. – Mer matjord innenfor bygrensa kan være en fordel, mener Terje Wiik (KrF).