På bakgrunn av permisjoner og annet fravær blant legene, har det vært, og er fortsatt, vanskelig for brukere å få timer hos sin fastlege ved Leknes Legesenter. Det skriver Vestvågøy kommune i ukas nyhetsbrev.

– Der fastlegen ikke har vært tilgjengelig, har de leger som er på jobb dekt opp så godt som mulig for å gi pasienter hjelp. Legekontoret har oppretthold sitt ansvar for øyeblikkelig hjelp i hele perioden, skriver de.

Få leger har medført at ventetiden på å få time er opptil fem uker. Ifølge Vestvågøy kommune vil situasjonen bedre seg fra uke 39, da fem av syv hjemler, inkludert turnuslege, vil være betjent. I uke 40 til 44 vil seks av syv hjemler være betjent, og fra uke 45 vil alle syv hjemler ved Leknes legesenter være betjent.

– Vi beklager at Leknes legesenter ikke er så tilgjengelig som vi ønsker. De leger og helsesekretærer som er på jobb gjør så godt de kan i denne vanskelige situasjonen, sier kommunalsjef Nils Olav Hagen.