Vil kreve at kommunen kjøper Sentrumsgården

Midt-Lofoten Eiendom AS vil kreve at kommunen kjøper Sentrumsgården på Leknes dersom politikerne allerede nå vedtar å ekspropriere en del av eiendommen til fortau.