Lyser ut drifta av turistinformasjon på Leknes

Foto:

Interesserte må sende inn anbud før 25. januar.

DEL

Formannskapet besluttet før jul at oppdraget skal ut på anbud og at drifta skal gjøres med et årlig tilskudd fra kommunen.

Turistinformasjonen skal være åpen minimum 55 timer i perioden 20. juni til 20. august. Resten av året skal kontoret være åpent minimum 35 timer.

Den som får oppdraget må selv stille lokaler i Leknes i området mellom rundkjøringen midt i Leknes sentrum bort til rundkjøringen ved Lofotsenteret.

Turistinformasjonen kan selge billetter til ulike arrangmenter og tilby varer som er relevante for turister, og inntektene fra dette skal tilfalle driverne.

I anbudsutlysningen beskrives det detaljert hvilke forventninger kommunen har til turistinformasjonen. Anbudet gis for to år, med mulighet for forlengelse med to enkeltår.

Du finner mer om utlysningen i Vestvågøy kommunes nyhetsbrev.

Kommunen overtok i 2017 ansvaret for turistinformasjonen fra Lofoten Gaver og Brukskunst, og i oktober ble kontoret som var i Meieriet kultursenter stengt.

Til Lofotposten i desember uttalte Ronny Østrem i Live Lofoten i Stamsund på vegne av seg selv, Statles Rorbusenter og Hattvika Lodge, at Destination Lofoten burde drive turistinformasjonen.

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten kommenterte utspillet slik:

– Vi kan selvsagt påta oss å drifte turistinformasjonen på Vestvågøy. Da på de samme vilkårene som i Svolvær. Det vil si at kommunen stiller med lokaler, og utgiftene knyttet til disse. Vi tar da ansvaret for de ansatte og lønnskostnadene knyttet til dette. Vi kan ikke levere noe tilbud, men kommer kommunen til oss så drifter vi gjerne.Artikkeltags