Gå til sidens hovedinnhold

Utbygging av Leknes Lufthavn

Artikkelen er over 5 år gammel

Avinor har konkludert. Det er ikke tilfredsstillende forhold for å kunne bygge ny flyplass på Gimsøy.

Dette åpner nye perspektiver og muligheter for Leknes lufthavn, sier leder Søren Fredrik Voie i Vestvågøy Næringsforum i en pressemelding.

Vestvågøy næringsforum er glad for at det endelig er kommet en avklaring på dette viktige spørsmålet, slik at arbeidet med utvikling av et ennå bedre flytilbud og bedre samferdselsløsninger for hele regionen kan komme videre.  Så lenge mulighetene på Gimsøy har vært uavklart, har dette hindret en positiv utvikling i region Lofoten på flere områder, skriver Vestvågøy Næringsforum i presemedlingen og fortsetter.

Les også

Gimsøy egner seg ikke til storflyplass

 

Vestvågøy næringsforening forutsetter at alle gode krefter nå samles om å få finansiert Hålogalandsvegen og ny E10 gjennom Lofoten.  Når disse store vegprosjektene er ferdig, vil Lofoten ha rimelig nærhet til en internasjonal storflyplass, Evenes, med de muligheter det gir både for privatpersoner og næringsliv til å nå internasjonale flyruter og internasjonale reisemål.

Det er tidligere bekreftet at Leknes Lufthavn innenfor dagens sikkerhetskrav kan utvides til 1700 m. I forrige nasjonal trafikkplanperiode var Leknes foreslått utvidet til 1200 m, forutsatt at Gimsøy ikke ble realisert.  Når nå ny flyplass på Gimsøy er skrinlagt må planleggingsarbeidet med utvidelse av Leknes Lufthavn starte umiddelbart.  Blant annet Widerøe planlegger innkjøp av nye jetfly som kan ta av og lande på 1500 meters rullebane.  Dette er fly som vil dekke behovet for passasjertransport i et regionalt og nasjonalt marked i overskuelig fremtid.  Med en utvidelse av Leknes lufthavn opp til dette nivået, vil regionen ha tilgang til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale flyruter på et meget tilfredsstillende nivå.  I tillegg planlegges ny storflyplass også i Bodø, med tilgang til nasjonale og internasjonale ruter, skriver Vestvågøy Næringsforum, som ber

om at Vestvågøy kommune som vertskommune for Leknes lufthavn, og Avinor, umiddelbart starter arbeidet med forlengelse av Leknes Lufthavn.

Målsettingen må være å få utvidelse og opprusting av Leknes Lufthavn innarbeidet i kommende NTP-periode

Kommentarer til denne saken