Søknaden er ført i pennen av Bjørg-Elin Finstad i Lofoten Mat. Finstad understreker at en eventuell status ikke skal begrenses til Leknes, men gjelde hele Lofoten.

– Kravet fra Unesco er at søknaden må komme fra en vertskommune for en by. Vi henvendte oss til Vågan og Vestvågøy som er de eneste med byer. Vestvågøy svarte tidlig, og ble vertskommune og Leknes søkerby. Det betyr at Vestvågøy får det organisatoriske ansvaret. Får vi ja, vil statusen i praksis gjelde for hele Lofoten.

– Fyrtårn

Kun to byer i hvert land kan ha status som gastronomiby, og dermed bli medlem av UNESCO sitt internasjonale nettverk for kreative byer (Creative City Network). I Norge fikk Bergen statusen i 2015. Sammen med Østersund er Bergen eneste by i Skandinavia på denne Unesco-listen.

– Så vidt vi vet har ingen andre norske byer søkt i år, sier Finstad og legger til at Bergen har inkludert Hardanger og andre områder i gastronomibyen.

Det er spesielt tørrfisk og Lofotlam som legges til grunn for å få statusen. Daglig leder i Lofoten Mat, Anne Karine Statle, understreker også at statusen blir regional dersom Unesco velger Leknes som gastronomiby.

– Lofoten er ikke flere innbyggere enn en ørliten bydel i Milano. Samtidig er Lofoten et fyrtårn innen utviklingen av matkultur i nord. Porteføljen av produkter begynner å bli stor. Derfor vil en slik status har betydning for hele Lofoten, og for utviklingen av lokal mat, mener Statle.

Les også: Åtte dagers matfest i oktober

«Kulinarisk senter»

Under utdanningskonferansen på Leknes i slutten av august fikk Lofoten Mat drahjelp i arbeidet. Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, slapp nyheten om at fylkeskommunen vil medvirke til å gjøre Vest-Lofoten videregående skole til en spydspiss i matfagutdanningen i Nordland. Ifølge Olsen bør målet være å etablere et «kulinarisk senter», som skal styrke rekrutteringen til kokkeutdanningen og produktutviklingen.

– For oss var det en fantastisk nyhet som passer perfekt inn i søknaden til Unesco og arbeidet med å styrke Lofoten som matregion, sier Bjørg-Elin Finstad.

Hun trekker fram reiselivsnæringen som viktig i satsingen.

– Vi vet at turistene er ute etter gode matopplevelser. Dette er turister som også bruker andre tilbud. Får vi Unesco-statusen kan det blant annet gjøre rekrutteringen av flere fagfolk innen mat lettere.

Vil det være en nedtur for matsatsingen om Lofoten ikke får statusen?

– Nei, utviklingen av et kulinarisk senter og økt bruk av lokale produkter vil fortsette. Der er Lofoten veldig godt i gang, sier Finstad.