Under avslutningskonserten til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest i Buksnes kirke ble bonden og kulturpersonligheten Svein Kristen Kongsjord (82) fra Rolvsfjorden på Vestvågøy hedret for sin mangeårige innsats for lokal- og kulturhistorien. Fungerende ordfører Elisabeth Holand i Vestvågøy kommune redegjorde for grunnlaget for søknaden som ble fremmet til Det Kongelige Hoff av Fylkesmann Hill-Marta Solberg 8.mai 2015 og delte ut Kongens fortjenestemedalje til en tydelig stolt mottaker. Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Opprinnelig forslagsstiller var Peter Martin Flakstad.

Les også: Godt besøkt avslutningsfest

Kongsjord har vært aktiv i foreningsliv både lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt gjennom store deler av sitt liv. Han har vært en ivrig formidler av lokal- og kulturhistorie i en mannsalder, og Fylkesmannen har vektlagt innsatsen for nettopp historieformidlinga i sin anbefaling av søknaden.

Den gamle hedersmannen takket for utmerkelsen med en forholdsvis kort tale, hvor han sa at han ble målløs da fungerende ordfører ringte og fortalte om hederen. På grunn av helsa var han ikke Svein på sitt beste, ifølge han selv, men han lovte å takke forslagsstillerne i tur og orden i enerom. Etter konserten ble det servert kaffe og kaker bakerst i kirka for Svein, familien, venner og representanter for kommune og organisasjonsliv.

Les også om Alf Johansen som fikk minnemedalje: Mange minner og om Gunnar Myklevik og fire andre som ble hedret i vår: Fem krigsveteraner i Lofoten får minnemedalje.

Les også om årets konsert i Trollfjorden: Storslagent og vakkert