Klimasamarbeid mellom Lofotkommunene: - Kommunene trenger å øke klimakompetansen

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten består av f.v. teknisk sjef på Røst Tom Ragnar Pedersen, teknisk sjef på Værøy Nikolai Hansen, miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy Martine Horn Gjernes, Ingeniør Energi og klima i Vestvågøy Erica Nilsen, koordinator i Moskenes Tonje Brekken, rådgiver Tim Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune, næringssjef for Flakstad Kurt Atle Hansen, prosjektleder for samfunnsplan i Vågan Silje G. Henriksen, samfunnsplanlegger Heidi Bergsli i Vestvågøy og rådgiver  i Nordland fylkeskommunene, Charlotte Lassen. Ikke til stede: Svein Stuen fra Fylkesmannen i Nordland.

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten består av f.v. teknisk sjef på Røst Tom Ragnar Pedersen, teknisk sjef på Værøy Nikolai Hansen, miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy Martine Horn Gjernes, Ingeniør Energi og klima i Vestvågøy Erica Nilsen, koordinator i Moskenes Tonje Brekken, rådgiver Tim Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune, næringssjef for Flakstad Kurt Atle Hansen, prosjektleder for samfunnsplan i Vågan Silje G. Henriksen, samfunnsplanlegger Heidi Bergsli i Vestvågøy og rådgiver i Nordland fylkeskommunene, Charlotte Lassen. Ikke til stede: Svein Stuen fra Fylkesmannen i Nordland. Foto:

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten består av fagfolk fra alle de seks Lofotkommunene.

DEL

Siden i vår har fagfolk fra alle de seks Lofotkommunene samarbeidet for at klimaplanene kan oppdateres og bli slagkraftige redskap i klimaarbeidet, det skriver Vestvågøy kommune i sitt nyhetsbrev.

– Miljødirektoratet støtter arbeidet med klimasatsmidler. Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nordland er også med i nettverket, som hittil i år har hatt møter på Leknes, Røst og i Svolvær, skriver de.

Nettverket skal i oktober få mer innsikt fra bedrifter, offentlige instanser og forskere som har solid kunnskap og erfaring innen bærekraftige energiløsninger og effektive tiltak for utslippskutt.

– Kommunenettverket jobber nå for å få fram et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet, som skal bidra til effektive strategier for reduksjon av klimautslipp i Lofoten. Kommunene trenger også å øke klimakompetansen, og å bli gode og aktive støttespillere overfor innbyggerne og næringsliv. Med kunnskap i bunn og et godt samarbeid lokalt og regionalt, skal Lofotkommunene bli viktige bidragsytere i klimaarbeidet, skriver kommunen.

Artikkeltags