At mediebransjen er i endring, er ingen nyhet. Men denne uka kom det i imidlertid en nyhet fra Lofoten, som vekker oppsikt også utenfor øyriket.

Det er faktisk en sjeldenhet at noen velger å starte en papiravis i 2015, med den utviklinga vi ser i bransjen. Men Lofotposten og Lofot-Tidende får altså nå en ny konkurrent. Styreleder Kenneth Grav har uttalt til Medier24.com at avisa er en protestavis, som har stor støtte. Mange i næringslivet har valgt å gå inn med penger for å stifte ny avis, og ambisjonen er ikke at disse skal tjene penger.

Å møte en konkurrent som har dette utgangspunktet, er selvsagt en stor utfordring for oss. Som kjent er det allerede store utfordringer i vår bransje, som står midt i en revolusjon hvor endringene skjer så raskt at de færreste tør å spå hvordan hverdagen ser ut om fem år. Ja, knapt om to år.

Leserne og annonsørene endrer vaner, og vi utfordres av nye aktører, kanaler og produkter. Vårt konsern, Amedia, kuttet i fjor 500 millioner. Vi så en lokal svikt i annonseinntektene i våre aviser, og Lofotposten og Lofot-Tidende måtte ta vår del. Derfor jobber vi nå sammen om å produsere våre produkter i en felles organisasjon, med felles ledelse.

At det kom til å bli utfordrende, har vi hele tiden vært klar over.

Internt har vi fått det til å fungere, fordi de som jobber i Lofotposten og Lofot-Tidende har gått 100 prosent inn for å få dette til.

Men det er dessverre ikke nok, dersom abonnentene og markedet ikke er fornøyde. Misnøyen rettes særlig mot endringene det medførte for Lofot-Tidende, og at lederen for vår fellesoperasjon sitter i Svolvær. Det må vi bare ta til etterretning.

Så hvordan møte en ny konkurrent? Vi er ikke ukjent med konkurranse og kommer til å ta den utfordringen. Men vi har ingen interesse av å gå i en krig. Vi skal ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og det er oss selv.

Vi skal jobbe med å utvikle våre produkter, for å gi våre lesere best mulig tilbud. Derfor undersøker vi med jevne mellomrom hva dere lesere synes vi gjør bra, og hva dere mener vi må forbedre.

Denne våren har derfor Opinion snakket med 1022 lofotinger på våre vegne, og vi setter stor pris på at så mange av dere har tatt dere tid til å gi oss tilbakemelding. Torsdag ettermiddag fikk vi presentert resultatene, og vi tar med oss alle svarene i jobben med å lage enda bedre innhold.

I vår organisasjon bruker vi også mye energi på å bygge en framtidsrettet og sterk digital posisjon. Derfor er det også gledelig at vi gjennom undersøkelsen ser at vår posisjon er styrket ytterligere siden i fjor. Andelen lofotinger som er innom oss på nett og mobil hver dag øker, og vi er nå ti prosent større enn VG.no lokalt. Det er det ikke mange lokalaviser rundt om i landet som er, så det er vi stolte av.

Lesernes svar sier også mye om Lofotpostens posisjon i Lofoten. Hver dag når vi hele åtte av ti innbyggere over 15 år i vårt dekningsområde gjennom våre kanaler; papir, nett og mobil. Ja, hele 93 prosent gjennom uka.

Når vi jobber med Lofotposten, mener vi det er viktig å se Lofoten som en region, på tvers av kommunegrensene. Det er et perspektiv som vi tror mange av våre lesere deler, til tross for at klimaet mellom øst og vest ser ut til å være kjøligere enn på lenge. Vi inntar ikke de patriotiske tilnærminger som en avis som bare dekker noe av vårt nedslagsfelt gjør. Det betyr ikke at vi ikke tar standpunkter på lederplass. Gjør vi ikke det, blir vi tannløse. Så får vi bare tåle at vi også tillegges både meninger og agendaer vi ikke har.

For selv om vi er bevisste og jobber hver eneste dag med å balansere vår formidling, vil vi nødvendigvis noen ganger havne i spagaten, eller få en overvekt på ene eller andre foten. Dere skal vite at vi etterstreber å oppfylle vårt samfunnsoppdrag, sette ting i perspektiv og fortelle de gode historiene vi finner i vårt øyrike, hver eneste dag.

God helg!

Marianne Steffensen Kielland

sjefredaktør