Denne uken sa generalforsamlingen i Lofoten Sparebank enstemmig ja til fusjonen. Banksjef Werner Martinsen er glad for avgjørelsen som han mener gir den eneste lokalt eide banken i Lofoten mulighet til å vokse til fordel for kundesegmentet.

– Sammenslåingen betyr at vi får en bank med en egenkapital på vel 700 millioner kroner, mot 150 millioner i Lofoten Sparebank i dag. Det gir oss en langt større mulighet til å delta i finansieringen av større næringsprosjekt enn vi er i stand til i dag, siden lovkravet er at banker kan låne ut inntil 25 prosent av egenkapitalen til enkeltprosjekt, sier Martinsen.

-Aktuelt med flere

Avtalen slår fast at bankene fortsetter driften i Vestvågøy og Harstad med stedlig ledelse, og at ingen av de 35 ansatte skal sies opp.

– For vår del er det mer aktuelt å ansette flere for å styrke kompetansen, og øke aktiviteten i markedet, sier Martinsen.

I løpet av november skal generalforsamlingene i hver av bankene velge representanter til en felles generalforsamling med 20 medlemmer som igjen velger styre med syv medlemmer. Ifølge avtalen skal minst to av medlemmene og ett varamedlem i styret ha «sitt virke i Vestvågøy». Like mange skal være tilsvarende knyttet til Harstad.

– Positiv utvikling

Martinsen viser til at SSB peker ut Vestvågøy, Vågan, Harstad, Sortland og Øksnes som vekstkommuner i årene framover. Det gjør at banken må styrke seg, ikke bare soliditetsmessig, men også kompetansemessig og driftsmessig – noe fusjonen legger til rette for.

Ifølge Martinsen har Lofoten Sparebank hatt en meget positiv utvikling de siste tre årene med en årlig økning på 18–20 prosent på innskudd og utlån.

– I dag fordeler utlånene seg med 75 prosent på privatmarkedet, og 25 prosent på næring. Målet er å kunne øke næringslivets andel. For oss er sammenslåing et grep for å møte framtiden og veksten vi ser vil komme. Vi er eksempelvis sterkt inne i Lofotens kanskje viktigste næring, fiskeriene, og ser at behovet for kapital øker. Vi ruster oss for å være med å bygge Lofoten videre, sier banksjefen.

Nytt navn

Foreløpig er navnet på banken Lofoten-Harstad Sparebank. Innen årsskiftet skal den nye generalforsamlingen komme opp med et nytt navn.

– Det vil ikke inneholde verken Lofoten eller Harstad, sier Martinsen.

Lofoten Sparebank ble etablert som Borge Sparebank på Bøstad for over hundre år siden. Nå kan bankens avdeling kanskje bli stengt, og virksomheten lokalisert til Leknes der banken etablerte seg for tre år siden.

– Det blir for kostnadskrevende å ha to kontor på Vestvågøy. Vi må også se på kostnadsnivået, uten at det skal gå på bekostning av tilgjengelighet for kundene. Vi opprettholder heldøgns innskuddsautomat og minibank på Bøstad, så et tilbud blir det fortsatt.

Lokal stiftelse

I avtalen mellom bankene ligger også opprettelsen av en stiftelse i Lofoten som blir uavhengig av banken. Grunnkapitalen blir 64,6 millioner kroner. Avkastningen skal brukes til å støtte almennyttige formål i Lofoten.

– Stiftelsen får egen generalforsamling og styre som skal disponerer avkastningen, uten innblanding fra banken. Banken skal fortsatt sponse aktiviteter og gi penger til ulike formål, sier Martinsen.